"CLUB DU SOLEIL"  VAN TROYES
Wat betekent het naturisme ?

 

"Het naturisme is een manier van leven in harmonie met de natuur, gekenmerkt door de betrachting van een gemeenschappelijke naaktheid, welke tot doel heeft het respect voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving te bevorderen

 Internationaal Congres - Agde 1974

In Frankrijk kan het naturisme in de praktijk gebracht worden in :

Clubs en vakantiecentra zijn aangesloten bij  Franse Bond van Naturisten (FFN), welke tot doel heeft:

- het organiseren

- het ontwikkelen en

- het controleren

van de naturistische activiteiten rond de hoofdsteden in Frankrijk, in de departementen en de overzeese gebieden.

De vergunning van de FFN

Een vergunning wordt uitgereikt aan allen, die de door de FFN officieel erkende clubs en vakantiecentra bezoeken. Deze vergun-

ning maakt de werking van de "FFN" en "La Maison du Naturisme" mogelijk. 

De FFN -vergunning, welke eveneens internationaal geldt ( FNI ) , is een toegangsbewijs voor alle door de Naturistische Bonden

erkende franse en buitenlandse naturistenplaatsen.

 

Het bezit van de vergunning geeft de verzekering om informatie te verkrijgen en te worden verdedigd en vertegenwoordigd ten aanzien van overheidsinstellingen. 

De vergunning is persoonlijk met het oog op de daarmee verbonden verzekeringsgaranties en is geldig tot en met 31 december

van het lopende jaar. De licentie (vergunning) is verplicht voor personen vanaf 15 jaar.

Belangrijke getallen over het naturisme in Frankrijk : 

Er zijn :    -       180  FFN - clubs

                             -         88  FFN - vakantiecentra

                             -       150  Naturistengebieden (stranden, rivieren en meren)

                             - 21.000  Clubleden

                             - 78.000  FFN - naturisten in Frankrijk (in FFN - clubs en FFN - vakantiecentra)

Terwijl men in Europa in Nederland de meeste naturisten vindt, vindt men in Frankrijk de meeste gebieden waar de uitoefening van het naturisme toegelaten is.

 

Ontvangst
Tarief de club
Camping Naturisme
Verbanden met andere naturisten